Từ 01/07/2021, Chỉ thị của Hội đồng châu Âu về việc áp thuế VAT đối với các giao dịch điện tử theo phương thức từ doanh nghiệp đến khách hàng (B2C) sẽ chính thức được áp dụng. 

Theo đó, bất kỳ nhà bán hàng online, sàn giao dịch thương mại điện tử nào đều phải đăng ký kinh doanh ở một nước thành viên EU bất kỳ nếu muốn bán hàng trực tuyến vào EU. Khi tiến hành bán hàng, người bán hoặc sàn giao dịch phải thu thuế VAT theo mức tại nước của người mua (nghĩa là sàn giao dịch hoặc người bán phải biết thuế VAT của nước khách hàng – truy cập vào trang sau để biết thuế VAT đối với từng nước, từng mặt hàng: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html)


Vui lòng xem chi tiết tại đây.


Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Tin nổi bật