TÓM TẮT
  • Vị trí địa lý thuận lợi, chính trị ổn định, dân số trẻ với sức mua tăng và thị trường bán lẻ trực tuyến bùng nổ, ngành logistics tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ nhu cầu mua bán hàng hóa ngày càng tăng. Nhu cầu đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế, vận tải nội địa và dịch vụ phân phối gia tăng. Triển vọng của nền kinh tế nói chung và sản xuất và xuất khẩu nói riêng mang đến tiềm năng tăng trưởng nhanh và cơ hội tốt cho ngành logistics Việt Nam trong năm 2021 (xem chi tiết trong Báo cáo);
  • Trong quý I/2021, vận tải hàng hóa bằng đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất; vận tải đường sắt tăng trưởng mạnh nhất, trong khi vận tải thì hàng không vẫn ghi nhận mức ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch COVID-19;
  • Số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực logistics tăng trưởng quý I/2021 (Doanh thu dự báo tăng…., chi phí dự báo tăng ….%);
  • Thị trường bất động sản logistics của Việt Nam đang ở trong nhóm hấp dẫn nhất trên thế giới, với mức chi phí rẻ và nguồn cung kỳ vọng sẽ được bổ sung đa dạng hơn. Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi giá trị. Các mức miễn giảm thuế doanh nghiệp cao cũng được đưa ra để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh trong khu vực và điều này góp phần làm tăng sức nóng của thị trường bất động sản logistics Việt Nam trong thời gian tới.
  • Các nội dung các đáng chú ý khác: 
          + Tình hình đội tàu biển của Việt Nam và định hướng phát triển;
          + Kểm tra việc niêm yết giá cước, phụ thu ngoài giá và các vấn đề liên quan đến dịch vụ vận chuyển container của 12 hãng tàu nước ngoài; 
           + Các chỉ tiêu về vận tải hàng hóa bằng đường sắt đến năm 2030;
           + Yêu cầu cấp bách về tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải;
           + Tình hình hàng hóa thông qua các cảng biển
          + Quy mô thị trường và các tiêu chí cạnh tranh trên thị trường giao hàng trực tuyến tại Việt Nam.
  • Nhìn chung, năm 2021, triển vọng tăng trưởng của ngành khá tốt, nhưng cần lưu ý các rủi ro (vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo). 
NỘI DUNG BÁO CÁO

LỜI GIỚI THIỆU
TÓM TẮT
1 Tình hình chung
2 Hoạt động vận tải
2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải đường bộ
2.3. Vận tải đường sắt
2.4. Vận tải hàng không
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.6. Vận chuyển đường biển
3 Cảng biển
3.1. Tình hình chung:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu:
3.2.1. Hải Phòng:
3.2.2. Cảng biển Vũng Tàu
4 Hoạt động kho bãi, giao nhận, chuỗi lạnh và dịch vụ logistics khác
4.1. Kho bãi
4.2. Giao nhận

Chi tiết Báo cáo tình hình thị trường Logistics Việt Nam quý I/ 2021 và dự báo

Tin nổi bật