Chiều 18/12/2019, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, đã có văn bản số 1395 về việc cấm các phương tiện giao thông qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, theo đề nghị của phía huyện Hà Khẩu (Trung Quốc).

Theo đó, từ 0 giờ, ngày 1-1-2020, sẽ cấm các phương tiện giao thông qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, chỉ duy trì chức năng xuất, nhập cảnh và kiểm soát người và khách du lịch qua lại cửa khẩu này.

Lý do ngừng lưu thông các phương tiện giao thông qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, do Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai nhận được thông báo của phía huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) về việc sửa chữa, cải tạo Nhà kiểm soát liên ngành tại Cửa khẩu Nậm Thi-Lào Cai.

Văn bản thông báo của phía huyện Hà Khẩu gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai nêu rõ, Nhà kiểm soát liên ngành phía Nậm Thi (Hà Khẩu) được xây dựng từ năm 1999, cách đây 20 năm, cơ sở hạ tầng và thiết bị đã cũ, lão hóa, mất an toàn, bất tiện trong công tác quản lý người xuất nhập cảnh và thông quan. Phía Hà Khẩu quyết định tháo dỡ, xây dựng lại Nhà kiểm soát liên ngành vào ngày 1-1-2020. Để bảo đảm việc thi công thuận lợi, an toàn, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 1-1-2020, cấm tất cả các phương tiện giao thông qua lại, chỉ duy trì chức năng kiểm soát người du lịch qua lại.

Image result for cửa khẩu quốc tế Lao Cai

Huyện Hà Khẩu cũng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai thông báo cho các đơn vị liên quan và cư dân biên giới ủng hộ việc cải tạo, nâng cấp Nhà kiểm soát liên ngành tại Cửa khẩu Nậm Thi.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, hiện tại có hai lối xuất cảnh người và thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, đó là: lối cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu và lối cửa khẩu Kim Thành-Hà Khẩu. Trong đó, lối Lào Cai-Hà Khẩu dành cho khách du lịch xuất, nhập cảnh và cư dân biên giới qua lại, buôn bán hàng hóa theo chính sách biên mậu, bao gồm các mặt hàng được quy định trong danh mục, với trị giá tiền được quy định. Lối Kim Thành-Hà Khẩu dành cho các phương tiện vận tải cơ giới và hàng hóa xuất, nhập khẩu chính ngạch, theo quy định của Hải quan.

VITIC tổng hợp/ Tham khảo nhandan.org.vn

Tin nổi bật